Nhiều chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước đã được đánh giá trong nửa đầu tháng 8 năm 2023 sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản trong thời gian tới. Đơn cử bao gồm:

mot so thong tin tot cho thi truong bat dong san trong tuong lai

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu lãi suất cho vay giảm

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 6385/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giảm lãi suất cho vay.

Theo đó, tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, chủ yếu là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay hiện hữu và mới (phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% mỗi năm) theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Chỉ đạo mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp người dân vay vốn mua nhà đất và doanh nghiệp bất động sản bán hàng, giảm thiểu gánh nặng tài chính khi vay vốn để đầu tư.

Đẩy nhanh quá trình thực hiện các dự án bất động sản

Tại Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 7/8/2023, chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan địa phương để tăng tốc độ triển khai các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn.

Đồng thời, chính phủ yêu cầu các cơ quan nghiên cứu liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ lộ trình thực hiện và đẩy nhanh việc thành lập các sở, sàn giao dịch tập trung đối với thị trường bất động sản và đất đai.

Ngoài ra, chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy mạnh việc triển khai gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội trị giá 120.000 tỷ đồng. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng gói tín dụng sẽ kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt và khả thi

Cải cách TTHC liên quan đến khai thuế thu nhập cá nhân bất động sản

Theo Quyết định 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, cải cách TTHC sau đây về khai thuế thu nhập cá nhân liên quan đến bất động sản phải được hoàn thành vào tháng 9/2023:

– Cách khai thuế thu nhập cá nhân đối với những người nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản hoặc chuyển nhượng bất động sản (được thực hiện tại Cục thu nhập phát sinh tại nước ngoài và Chi cục thu nhập phát sinh tại Việt Nam).

– Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở hoặc công trình xây dựng sẽ được xây dựng trong tương lai tại nước ngoài; thu nhập từ cá nhân nhận thừa kế hoặc quà tặng là nhà ở hoặc công trình xây dựng sẽ được xây dựng

– Cách khai thay thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (được thực hiện tại cấp Cục đối với thu nhập phát sinh tại nước ngoài và cấp Chi cục đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam).

– Cách khai thay thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (được thực hiện tại cấp Cục đối với thu nhập phát sinh tại nước ngoài và cấp Chi cục đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam).

– Trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản, cách khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

– Quy trình khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với những cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở và các công trình xây dựng sắp xếp)

– Cách khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế hoặc quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.