Công văn số 1036/SNV-XDCQ vừa được Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng gửi để nhận ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023–2025.

Theo đó, Sở Nội vụ đã tạo ra dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023–2025. Dự thảo bao gồm các nội dung và thời gian cần thiết để các sở, ngành, đơn vị và địa phương tham mưu.

kinh te dem ky vong ve thanh pho ngan hoa khong ngu 1

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu và góp ý vào dự thảo Kế hoạch để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét ký ban hành và thực hiện trên toàn tỉnh.

Theo dự thảo kế hoạch đã được Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Lâm Đồng sẽ trở thành một huyện với toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba huyện của tỉnh: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Để mở rộng không gian đô thị Đà Lạt, dân số huyện Lạc Dương (ĐVHC nông thôn) đưa toàn bộ diện tích tự nhiên vào ĐVHC đô thị.

Để mở rộng không gian đô thị của thành phố Bảo Lộc, tỉnh đã đưa 05 xã của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc, bao gồm xã Lộc An, xã Lộc Tân, xã Lộc Nam, xã Lộc Thành và xã Tân Lạc.

Do không thể đảm bảo được 70% diện tích tự nhiên và quy mô dân số, Lâm Đồng sẽ chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh cho đơn vị hành chính cấp xã.

Ngoài ra, do tiêu chuẩn diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300%, dân số của xã Quảng Lập đã được chuyển sang xã Pró thuộc huyện Đơn Dương.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.