Bắc Ninh: Mở rộng đô thị Yên Phong lên 3.5 lần

25/04/2020 by Rever Land
post

Rever Land – Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận (đô thị Yên Phong), huyện Yên Phong đến năm 2035, hướng nhìn đến năm 2050.

Bắc ninh: mở rộng đô thị yên phong lên 3. 5 lần

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh chọn lọc điều chỉnh phạm vi lập quy hoạch từ thị trấn Chờ và phụ cận (bao gồm thị trấn Chờ và các xã Yên Phụ, Trung Nghĩa, Đông Tiến) lên toàn bộ ranh giới địa chính của huyện Yên Phong.

Phạm vi nghiên cứu kỹ bao gồm toàn bộ huyện Yên Phong và khu vực giáp giới để đi lại về không gian và hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực trong và ngoài tỉnh.

Diện tích quy hoạch sẽ được điều chỉnh từ 2.717 ha lên 9.694 ha. Dân số Tính đến tháng 4/2019 là 192.647 người; đến năm 2025 tiên đoán dao động 225.000 – 255.000 người, đến năm 2035 là dao động 300.000 – 320.000 người.

Mục tiêu quy hoạch là thi công dựng đô thị Yên Phong đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã trước năm 2025. Đô thị Yên Phong cũng được định hướng đạt tiêu chí đô thị loại III hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn quận lúc tỉnh Bắc Ninh trở nên thành phố trực thuộc Trung ương.

Về tính chất, đô thị Yên Phong sẽ là khu vực cải tiến và cải cách và phát triển đô thị công nghiệp, dịch vụ; trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và công nghiệp phụ trợ; trung tâm phát triển thương mại dịch vụ phục vụ cho công nghiệp, là trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa của tỉnh.

Thời gian thực hiện quy hoạch không quá 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
Tags: