Bà Rịa – Vũng Tàu: Chốt phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2020

25/04/2020 by Rever Land
post

Rever Land – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ vừa thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2020 theo phương án 1 nhằm giảm tải gặp khó cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính trong năm 2020.

Bà rịa - vũng tàu: chốt phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2020

Cụ thể, Sở Tài chính đã đề xuất 02 phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2020.

Phương án 1 là giữ nguyên hệ số điều chỉnh năm 2019 tại chọn lựa số 10/2019/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phương án 2 là hệ số điều chỉnh giá đất tính bằng 80% giá đất thị trường do Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị giải thích khảo sát năm 2019 để thi công bảng giá đất 05 năm (2020-2024) chia cho giá đất áp dụng của năm 2020 tại bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) ban hành kèm theo lựa chọn số 38/2019/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh; đối với các tuyến đường có hệ số điều chỉnh tính theo phương án này nhỏ hơn 1 thì được xác định bằng 1.

Theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND chuẩn mực Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019, hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dao động từ 1,15 đến 1,70, cụ thể như sau:

Thành phố Vũng Tàu: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ là một,40 đến 1,70; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,40;

Thành phố Bà Rịa: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là1,40; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ là một,30 đến 1,40;

Thị xã Phú Mỹ: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,30 đến 1,50; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15;

Huyện Châu Đức: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là 1,30; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,20 đến 1,30;

Huyện Xuyên Mộc: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ là 1,15 đến 1,25; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,15 đến 1,25;

Huyện Long Điền: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,30 đến 1,50; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,20 đến 1,30;

Huyện Đất Đỏ: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là 1,25; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15;

Huyện Côn Đảo: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường là 1,20.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
Tags: