Rever – Đức Trọng là một huyện nằm ở trung tâm của tỉnh Lâm Đồng, với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội. Với mục tiêu đưa Đức Trọng trở thành một đô thị hiện đại, bền vững và gắn kết với các địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2045. Đây là một bước quan trọng để định hướng phát triển cho huyện trong tương lai, đảm bảo sự phát triển đồng đều và bền vững.

Chủ trương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2045 theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/01/2020. Theo đó, quy hoạch chung này sẽ bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Đức Trọng, với mục tiêu đưa huyện trở thành một đô thị hiện đại, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của người dân.

Quy hoạch Đức Trọng Tầm nhìn và chiến lược phát triển đến năm 2045

Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng sẽ được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc phát triển huyện. UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Đức Trọng thực hiện lập quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Tầm nhìn và chiến lược phát triển đến năm 2045

Theo quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, đến năm 2045, huyện sẽ trở thành một đô thị phát triển bền vững, đáp ứng được các tiêu chuẩn về đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Đồng thời, huyện cũng sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Để đạt được mục tiêu này, quy hoạch chung đã đề ra các chiến lược phát triển sau:

  1. Tăng cường đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và xã hội: Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên một đô thị hiện đại, đáp ứng được nhu cầu phát triển của người dân. Các công trình hạ tầng giao thông, điện lực, nước sạch, viễn thông, vệ sinh môi trường… sẽ được đầu tư và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của đô thị.
  1. Phát triển kinh tế – xã hội đa ngành, đa lĩnh vực: Đức Trọng sẽ tập trung phát triển các ngành kinh tế có lợi thế như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, dịch vụ… Đồng thời, cũng sẽ đẩy mạnh các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
  1. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử: Đức Trọng có nhiều di sản văn hóa – lịch sử quý giá, đặc biệt là khu di tích lịch sử Đà Lạt – Thác Voi. Quy hoạch chung sẽ tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị này, đồng thời tạo điều kiện để du lịch văn hóa phát triển.
  1. Xây dựng đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn: Đức Trọng sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành đô thị, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các công viên, khu vui chơi giải trí… để tạo nên một đô thị xanh, sạch, đẹp và an toàn cho người dân sinh sống.
  1. Tăng cường hợp tác và liên kết với các địa phương trong tỉnh: Đức Trọng sẽ không phát triển đơn độc mà sẽ hợp tác và liên kết với các địa phương khác trong tỉnh, nhất là thành phố Đà Lạt – trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh. Điều này sẽ giúp tăng cường sức hấp dẫn và đẩy mạnh phát triển của Đức Trọng.
  1. Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế: Quy hoạch chung sẽ tập trung vào việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế và tạo ra việc làm cho người dân.

Nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng xã Tà Năng, xã Đa Quyn, xã N’Thol Hạ

Trong một diễn biến khác, UBND huyện Đức Trọng đã phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng ba xã Tà Năng, Đa Quyn và N’Thol Hạ đến năm 2030 theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2020. Đây là ba xã có tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội cao, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.

Quy hoạch xây dựng xã N’Thol Hạ

Xã N’Thol Hạ có diện tích quy hoạch chung xây dựng là 3.424,21 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 2.000 ha, diện tích đất đô thị và công nghiệp là 1.424,21 ha. Xã này được quy hoạch thành hai khu vực: Khu vực đô thị và khu vực nông nghiệp – công nghiệp.

Khu vực đô thị

Khu vực đô thị của xã N’Thol Hạ sẽ tập trung phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị ven biển. Đồng thời, cũng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí… để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Khu vực nông nghiệp – công nghiệp

Khu vực này sẽ tập trung vào việc phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ liên quan. Đặc biệt, xã N’Thol Hạ sẽ tập trung vào việc phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng, nhằm tận dụng tiềm năng của khu vực ven biển.

Quy hoạch xây dựng xã Tà Năng

Xã Tà Năng có diện tích quy hoạch chung xây dựng là 8.831,3 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 5.000 ha, diện tích đất đô thị và công nghiệp là 3.831,3 ha. Xã này được quy hoạch thành ba khu vực: Khu vực đô thị, khu vực nông nghiệp – công nghiệp và khu vực du lịch.

Khu vực đô thị

Khu vực đô thị của xã Tà Năng sẽ tập trung vào việc phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị ven biển. Đồng thời, cũng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí… để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Khu vực nông nghiệp – công nghiệp

Khu vực này sẽ tập trung vào việc phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ liên quan. Đặc biệt, xã Tà Năng sẽ tập trung vào việc phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng, nhằm tận dụng tiềm năng của khu vực ven biển.

Khu vực du lịch

Khu vực này sẽ tập trung vào việc phát triển các khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và các điểm tham quan, giải trí. Đây là một trong những điểm mạnh của xã Tà Năng, với khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp và nhiều điểm du lịch hấp dẫn.

Quy hoạch xây dựng xã Đa Quyn

Xã Đa Quyn có diện tích quy hoạch chung xây dựng là 17.002,4 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 10.000 ha, diện tích đất đô thị và công nghiệp là 7.002,4 ha. Xã này được quy hoạch thành ba khu vực: Khu vực đô thị, khu vực nông nghiệp – công nghiệp và khu vực du lịch.

Khu vực đô thị

Khu vực đô thị của xã Đa Quyn sẽ tập trung vào việc phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị ven biển. Đồng thời, cũng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí… để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Khu vực nông nghiệp – công nghiệp

Khu vực này sẽ tập trung vào việc phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ liên quan. Đặc biệt, xã Đa Quyn sẽ tập trung vào việc phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng, nhằm tận dụng tiềm năng của khu vực ven biển.

Khu vực du lịch

Khu vực này sẽ tập trung vào việc phát triển các khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và các điểm tham quan, giải trí. Đây là một trong những điểm mạnh của xã Đa Quyn, với khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp và nhiều điểm du lịch hấp dẫn.

Quy hoạch chung xây dựng ba xã Tà Năng, Đa Quyn và N’Thol Hạ là một bước đột phá trong việc phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đức Trọng. Việc tập trung vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp và du lịch sẽ giúp tăng cường thu nhập cho người dân và đem lại sự phát triển bền vững cho địa phương.

Tuy nhiên, để thực hiện được quy hoạch này, cần có sự đồng thuận và hợp tác giữa chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi có sự đồng lòng và hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan, quy hoạch chung mới có thể được thực hiện hiệu quả và đem lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.