Quốc hội đồng ý miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

10/06/2020 by Rever Land
post

Rever Land – Quốc hội chính thức thông qua việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025.

Quốc hội đồng ý miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

Theo đó, 94,41% đại biểu tán thành kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01/01/2021.

Trước đó, Chính phủ đã đề xuất việc tiếp tục miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không còn làm giảm thu ngân sách nhà nước, với số thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn dao động 7.500 tỷ đồng/năm.

Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ tiếp tục là bề ngoài hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, là nguồn tài chính quan trọng đầu tư trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để góp phần đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
Tags: