Chiều 25/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Cho thấy sự quan tâm của Nhà nước cũng như tầm quan trọng của công tác quy hoạch.

Thống kê cho thấy, từ năm 2011 – 2021, cả nước chỉ có 31 quy hoạch ngành được phê duyệt, trong khi theo quy định của Luật Quy hoạch, số lượng quy hoạch phải lên tới 111 quy hoạch, thời gian thực hiện quy hoạch có hạn. Đây chỉ là 8 tháng với rất nhiều việc phải làm. Vậy những vướng mắc nào khiến Luật Quy hoạch chưa được triển khai hiệu quả? Đâu là giải pháp để hoàn thành quy hoạch theo đúng tiến độ đề ra? Đó là những vấn đề được đề cập trong chương trình Góc nhìn hôm nay.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” vừa qua. diễn ra vào chiều ngày 25/4.

Giám sát chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác kế hoạch

Cho ý kiến ​​vào Báo cáo của Đoàn giám sát, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát, biểu dương Đoàn giám sát đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo của Đoàn giám sát nêu rõ 5 kết quả đạt được trong công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, trong đó đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý. cần thiết để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được triển khai tích cực.

Trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, có 108 trong tổng số 111 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, trong đó 40/42 quy hoạch cấp quốc gia, 6/6 quy hoạch cấp vùng, 62/63 quy hoạch tổng thể. các kế hoạch. kế hoạch của tỉnh. Đến nay, 07/111 quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. Ngoài ra, kinh phí để lập quy hoạch đã được bố trí. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị tư vấn lập quy hoạch trên cả nước đã được huy động, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch và chủ yếu là hình thức tư vấn lập quy hoạch. liên danh tư vấn.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc như còn tồn tại cách hiểu khác nhau như các cấp, các ngành chưa thống nhất một số nội dung của Luật Quy hoạch: Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia, khái niệm “quy hoạch tổng hợp” chưa rõ ràng. về nội dung, khó triển khai trên thực tế, đồng thời khó thực hiện; quy định về kinh phí trong hoạt động quy hoạch chưa phù hợp; thời hạn hoàn thành các quy hoạch chưa được ấn định.

Luật Quy hoạch đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để triển khai Luật, Quốc hội cũng đã ban hành 2 luật khác để sửa đổi, bổ sung 73 luật, pháp lệnh cho đồng bộ với Luật Quy hoạch. Trong quá trình triển khai Luật cho thấy, bên cạnh những bộ, ngành, địa phương làm tốt, một số quy hoạch đã được phê duyệt thì cũng có nhiều nơi triển khai chậm. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có sự chậm trễ này? Tìm hiểu về nội dung này, tại đây chúng tôi kết nối điện thoại với TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam.

Là địa phương đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tỉnh

Lập quy hoạch là vạch ra tầm nhìn và con đường phát triển của đất nước, của một bộ hay một địa phương, tạo cơ sở để triển khai các dự án đầu tư mới, nắm bắt cơ hội phát triển. Có nơi khó, có nơi chậm, có nơi lúng túng, nhưng nếu có quyết tâm, cách làm phù hợp, tinh thần trách nhiệm cao thì công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. có thể được hoàn thành. khả năng hoàn thành đúng hạn. Qua bài báo cáo dưới đây, chúng ta cùng tham khảo kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang – địa phương đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tổng thể tỉnh Bắc Giang đã lồng ghép đầy đủ, đồng bộ các nội dung kinh tế – xã hội gắn với nhu cầu sử dụng đất, khắc phục nhiều tồn tại trong quy hoạch trước đây cũng như hiện thực hóa tầm nhìn và đến năm 2030, Bắc Giang sẽ là một trong những trung tâm công nghiệp của vùng , với quy mô GRDP đứng trong tốp 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và tốp đầu của Trung du và miền núi phía Bắc.

Để lập và hoàn thành quy hoạch, ngoài việc phải có bản lĩnh chính trị, sự quyết liệt từ cấp cao nhất đến cấp tổ chức thực hiện để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm của Bắc Giang là, cần giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, địa phương gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Ông Dương Ngọc Chiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang: “Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan liên quan từng bước tháo gỡ. Những khó khăn chính liên quan đến việc hướng dẫn và khắc phục những vấn đề này với sự tập trung cao độ của ý chí chính trị để giải quyết vấn đề ”.

Câu chuyện từ Bắc Giang hay thực tế đang diễn ra ở một số địa phương cho thấy, dù còn khó khăn, vướng mắc nhưng vẫn có thể về đích sớm trong công tác quy hoạch, nếu rõ tiềm năng, lợi thế của dự án. hiểu. khu vực địa phương, xác định tầm nhìn tương lai và lập kế hoạch phù hợp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: “Quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã thể hiện tầm nhìn và khát vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về một Bắc Giang tương lai. Giang – là tỉnh công nghiệp phát triển năng động, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Bắc Giang đã hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 – đây là nhiệm vụ không dễ khi phải lồng ghép tất cả các quy hoạch trước đây đang thực hiện, với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn. tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể của từng ngành, vùng, lĩnh vực … Để tiếp nối chủ đề của chương trình, sau đây chúng tôi kết nối với TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam.

Quy hoạch vừa là tiền đề nhưng cũng là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, để tạo động lực tăng trưởng mới và khai thác hết tiềm năng phát triển, công tác quy hoạch cần phải dài hạn và đi trước một bước. Quy hoạch, quản lý quy hoạch phải luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Việc ban hành và thực hiện Luật Quy hoạch đã tháo gỡ nhiều vướng mắc trong xây dựng quy hoạch, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thực tế hoạt động giám sát của Quốc hội đã nhận thấy nhiều tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thi hành Luật, còn nhiều nội dung chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Quy chế và Luật Quy định. với Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; còn khó khăn về nguồn lực để thực hiện quy hoạch …

Bên cạnh hoạt động giám sát của Quốc hội, theo chúng tôi, việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, tổng kết để kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch cũng là việc cần làm ngay. Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” của Quốc hội chắc chắn sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch. . Dự kiến, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để việc lập, phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030 trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng của quy hoạch. .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.