Tháng 5 năm 2022, nhiều chính sách mới về bất động sản có hiệu lực. Như sau:

1. Hải Phòng điều chỉnh giá đất một số tuyến đường

Từ ngày 08/5/2022, Quyết định 22/2022 / QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ giá đất một số vị trí đường trong Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn TP. Hải Phòng có hiệu lực thi hành.

Theo đó, điều chỉnh bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn tại các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Thủy Nguyên.

1656194527 422 Chinh sach bat dong san noi bat co hieu luc 1

Điều chỉnh bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn; và các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Thủy Nguyên.

2. Điều kiện tách thửa thành dự án độc lập tại Long An

Theo Quyết định 23/2022 / QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập như sau:

Đầu tiên, Khu đất nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ sau đây thì được xem xét tách thành dự án độc lập:

– Điều kiện tách thửa thành dự án độc lập: Khu đất do Nhà nước quản lý; có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường hiện có hoặc đường giao thông quy hoạch, chiều dài mặt tiếp giáp tối thiểu là 10 mét và chiều sâu không nhỏ hơn 50 mét.

– Tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thửa thành dự án độc lập là khu đất có thể là hình tròn tạo thành hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình bình hành hoặc các hình dạng khác với quy mô, tỷ lệ như sau:

+ Đối với dự án có diện tích dưới 10.000 m2 thì diện tích đất tối thiểu từ 1.000 m2 trở lên (chiếm 10% trở lên).

+ Đối với dự án có diện tích từ 10.000 m2 trở lên thì diện tích đất tối thiểu từ 2.000 m2 trở lên.

Thứ hai, Trường hợp thửa đất có đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định nêu trên nhưng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì cơ quan chủ trì thẩm định dự án báo cáo UBND tỉnh xem xét. xem xét và quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Thứ ba, Đối với trường hợp mở rộng diện tích đất thực hiện dự án thì việc xác định diện tích đất theo tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thửa thành các dự án độc lập nêu trên chỉ tính trên diện tích đất mở rộng. rộng.

Thứ Tư, diện tích đất theo chỉ tiêu, quy mô, tỷ lệ để tách thửa thành các công trình độc lập nêu trên, không bao gồm diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố hoặc theo quy hoạch được duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/5/2022.

3. Hải Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Kể từ ngày 1/5/2022, Quyết định 05/2022 / QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2022 có hiệu lực thi hành.

1656194527 91 Chinh sach bat dong san noi bat co hieu luc 1

Trong đó đáng chú ý là hệ số điều chỉnh giá đất đối với một số trường hợp đặc biệt, cụ thể:

– Đối với trường hợp sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất vào mục đích tính tiền sử dụng đất khi tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này đối với thửa đất, khu đất được xác định giá đất ở đô thị. Các trục giao thông quan trọng, các khu dân cư tập trung có lợi thế, sinh lời thì phải tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất.

– Đối với trường hợp sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất vào mục đích xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép. chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại điểm h và điểm i. Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Quyết định này nếu thửa đất, khu đất xác định giá thuộc loại đất ở đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt. Đặc biệt, có lợi thế về sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ thì phải tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất.

Lưu ý, các trường hợp trên, cơ quan được giao chủ trì thực hiện phải khảo sát, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, gửi Sở Tài chính chủ trì. thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo nguyên tắc phải cao hơn hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này.

4. Từ ngày 1/5/2022, Quyết định 10/2022 / QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. ban hành kèm theo Quyết định 50/2019 / QĐ-UBND có hiệu lực thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.