Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất bổ sung quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định. Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

De nghi chu dau tu ban tai san trong thoi 1

Hình minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến ​​nghị sửa đổi theo hướng trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư, hết thời hạn 24 tháng thì được gia hạn sử dụng đất nhưng nhà đầu tư không thực hiện. nó. Trường hợp Nhà nước chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất mà không phải bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất mà không phải viện dẫn quy định của Luật này. Về điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai dễ gây hiểu nhầm trong tổ chức thực hiện.

Cụ thể, Dự thảo đề xuất, thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều này. 64 và khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:

Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thì việc thu hồi đất được xử lý như sau: Nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày hoàn thành dự án. dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư; Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, nhà đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định. theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, hết thời hạn gia hạn sử dụng đất 24 tháng mà nhà đầu tư không chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu phí. thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì xử lý thu hồi đất theo quy định sau đây: Nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động. theo quy định của pháp luật về đầu tư; Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, nhà đầu tư được bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước thu hồi đất của bên bán tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua thuê;

Hết thời hạn gia hạn sử dụng đất 24 tháng mà chủ đầu tư không bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.