Tại kỳ họp thứ 9 HĐND Tp.HCM khóa 10 diễn ra vào sáng 18/4, HĐND Tp.Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bàn.

Theo đó, từ thời điểm ngày 1/6/2023, TP.HCM sẽ áp dụng mức phí mới đối với các hoạt động làm hồ sơ thế chấp, xóa thế chấp, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

chi phi lam ho so nha dat tu ngay 1 6

xác thực, Nghị quyết mới được bổ sung thêm các trường hợp cấp lần thứ nhất, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và các loại biến động thay cho chỉ tiến hành với trường hợp giao, cho thuê đất, chuyển nhượng đất như trước đây. Ngoài đối tượng tiến hành là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, TPHCM bổ sung thêm các cơ quan, cơ sở tôn giáo.

Trong trường hợp thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng, các hộ gia đình, cá nhân cần đóng mức phí 1.010.000 đồng – 1.400.000 đồng thay 650.000 đồng – 950.000 đồng như trước đây. TPHCM cũng bổ sung đối tượng là cộng đồng dân cư vào nhóm phải đóng loại phí này.

Các tổ chức phải đóng 1.800.000 đồng – 2.250.000 đồng khi thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng thay mức phí 950.000 đồng – 1.650.000 đồng như lúc trước đây. TPH.CM bổ sung đối tượng là cơ quan, cơ sở tôn giáo vào nhóm phải đóng loại phí này.

Trong trường hợp thẩm định hồ sơ để cấp lại lần đầu tiên, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và một số loại biến động, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải đóng 600.000 – 2.850.000 đồng; cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo phải đóng 1.000.000 – 3.000.000 đồng.

Được biết, hiện tại Tp.HCM vẫn tiến hành mức thu phí theo nghị quyết được ban hành từ năm 2017. Mức thu này mới chỉ tiến hành với 33% đối tượng và khối lượng công việc thẩm định, 67% đối tượng và khối lượng các bước còn lại nhưng vẫn chưa tồn tại mức thu. Bên cạnh đó, mức thu cũ cũng chưa bảo đảm được mức chi căn bản và thiếu đối tượng phải thu theo quy tắc mới của Bộ Tài chính.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.