Bổ sung 2 KCN gần 1.000ha tại Thái Nguyên vào quy hoạch

08/02/2021 by Rever Land
Theo dõi rever land trên google new
post

Rever Land – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về sự việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cải tiến và cải tiến và cải tiến và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ có kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển nhiều khu công nghiệp ở Việt Nam.

Cụ thể, bổ sung Khu công nghiệp Sông Công II GĐ 2 với diện tích 300ha tại thành phố Sông Công; Khu công nghiệp Phú Bình với diện tích 675 ha tại xã Tân Hòa, xã lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 886/TTg-KTN ngày 12/6/2014 không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 và khu công nghiệp Phú Bình; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 theo chuẩn mực của pháp luật về quy hoạch; tuyệt đối không để xảy ra các tranh chấp, lúcếu kiện trong các việc triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham khảo thông qua và quyết nghị việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp nêu trên trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Thái Nguyên đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 51 ngày 10/5/2018 và điều chỉnh bổ sung theo Nghị quyết số 187 ngày 29/12/ 2020 theo chuẩn mực của pháp luật về đất đai.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
60
Tags: