UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt CĐT chủ nhân định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Theo đó, tỉnh này dự kiến định giá 4.460,207ha với giá không quá 26.419 tỉ đồng.

thanh hoa du kien dinh gia gan 4500ha dat voi gia khong qua 264 nghin ti dong 1680952519

Ảnh minh hoạ

Theo Sales, trong năm 2023 toàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số 428 dự án (mặt bằng) cần định giá đất cụ thể, tổng diện tích đất thực hiện định giá là 4.460,207ha với kinh phí thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể dự kiến không quá 26.419 tỉ đồng. Các tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá đất cụ thể phải được tất cả cho nên hãy theo giai đoạn này của pháp luật về đấu thầu.

Về thời gian thực hiện, đối với giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị từ 20 tỉ đồng trở lên tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì giá đất cụ thể được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với dự án cho thuê đất, giao đất, chuyển nhận lời cách nào từ thuê đất hàng năm sang nổi lo sợ một số trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỉ đồng trở lên được thực hiện sau khi có quyết định cho thuê đất, giao đất, chuyển nhiều cấp các cái thuê đất của cấp có thẩm quyền.

Đối với các thửa đất, khu đất của doanh nghiệp Nhà nước cần định giá đất cụ thể để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá theo Quận 12 quận Bình Thạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2023 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ để của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan; việc nhìn rõ đơn vị tư vấn định giá đất phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo thiết lập cấu hình của pháp luật hiện hành.

Quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các công trình, dự án phải xác định giá đất cụ thể mà chưa có trong danh mục công trình, dự án thuộc chính vì định giá đất cụ thể đã phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện trình tự xác định giá đất cụ thể theo tinh tế và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt bổ sung quyết định chú ý định giá đất cụ thể.

Tâm An

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.