Quốc hội chính thức thông qua Luật PPP

19/06/2020 by Rever Land
post

Rever Land – Chiều qua (18/6), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã chính thức được Quốc hội thông qua.

Quốc hội chính thức thông qua luật ppp

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã chính thức được Quốc hội thông qua.

Với việc được Quốc hội thông qua, Việt Nam đã có Luật chung, tạo hành lang pháp lý cao nhất để thu hút đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng thiết yếu theo phương thức PPP.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Về đối tượng áp dụng, Luật này áp dụng đối với các bên trong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

1 trong những điểm mới của Luật PPP là thể chế chủ trương dừng thực hiện dự án BT trong GĐ tới. Đặc biệt, kể từ ngày Luật công bố, sẽ dừng nghiên cứu kỹ mới các dự án BT. Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020. Dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị thì dừng thực hiện.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
Tags: