Điều chỉnh 2 KCN 300ha tại Hải Dương

07/02/2021 by Rever Land
Theo dõi rever land trên google new
post

Rever Land – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa KCN Bình Giang (diện tích 150 ha) tại xã Tân Việt, xã Vĩnh Hồng và xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang và KCN Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Tân An, xã Tiền Tiến và xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà ra khỏi quy hoạch cải cách và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, bổ sung quy hoạch KCN Bình Giang (diện tích 150 ha) tại xã Thái Học, xã Nhân Quyền, xã Bình Minh, xã Thái Hòa và xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang và KCN Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Thanh Hồng và xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà vào quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 1156 ngày 14/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về tính cụ thể của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch KCN; không để xảy ra các tranh chấp, lúcếu kiện trong các việc triển khai thực hiện; chọn lọc nhà đầu tư thực hiện các dự án Bất động sản đầu tư hạ tầng KCN đáp ứng các điều kiện theo chuẩn mực của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh Bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
60
Tags: