[Cẩm nang] Bổ sung quy định về thời điểm tính thu tiền thuê đất

05/05/2023 by Rever Land
Theo dõi rever land trên google new
post

Cẩm nang nhà đất – Bổ sung quy định về thời điểm tính thu tiền thuê đất theo Tham vấn bởi Luật sư  Nguyễn Thụy Hân, Chuyên viên pháp lý tại thư viện pháp luật Bổ sung quy định về thời điểm tính thu tiền thuê đất là nội dung tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023

Bổ sung quy định về thời điểm tính thu tiền thuê đất

Bổ sung quy định về thời điểm tính thu tiền thuê đất (Hình từ Internet)

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 về việc sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

1. Bổ sung quy định về thời điểm tính thu tiền thuê đất

Theo đó, tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung Điều 18a vào Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất:

– Đối với trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng thì thời điểm tính thu tiền thuê đất là ngày đầu tiên của thời hạn thuê đất tiếp theo.

– Đối với trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì thực hiện như sau:

+  Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì thời điểm tính thu tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Việc thu, khấu trừ, hoàn trả tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất;

+  Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì thời điểm tính thu tiền thuê đất cho chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất đầu tiên là thời điểm Nhà nước quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất để tính thu tiền thuê đất hàng năm.

2.  Bãi bỏ một số quy định tại các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bãi bỏ một số quy định tại các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai như sau: 

– Quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 5b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP):

– Quy định tại  khoản 14, 23, 45 và 62 Điều 2, khoản 6 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

– Quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP. 

3. Thay thế một số cụm từ tại các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã thay thế một số cụm từ tại các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai như sau:

– Thay thế cụm từ “nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” bằng cụm từ “nơi đăng ký thường trú” tại Điều 3a Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

– Thay cụm từ “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định” tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP bằng cụm từ “cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

– Thay thế các cụm từ tại Phụ lục kèm theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP như sau:

+ Thay thế cụm từ “Chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/số định danh cá nhân” tại Mẫu số 01;

+ Thay thế cụm từ “Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước cá nhân” bằng cụm từ “Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/số định danh cá nhân” tại Mẫu số 02;

+ Thay thế cụm từ “địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “địa chỉ nơi đăng ký thường trú, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/số định danh cá nhân” tại Mẫu số 05.

Xem thêm tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/05/2023

Võ Văn Hiếu

Chia sẻ:
Tags:

BẠN ĐANG CẦN SẢN PHẨM TỐT?

Hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi tiếp nhận.

WEBSITE MANG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

MST: 8333586522

Chi cục Thuế Quận 1, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2013

74 Lương Định Của, Khu phố 7, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0784 233 332

cskh.reverland@gmail.com