Bổ sung loạt KCN gần 800ha tại Bắc Giang vào quy hoạch

24/02/2021 by Rever Land
Theo dõi rever land trên google new
post

Rever Land – Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề nghị của Bộ có có kế hoạch và Đầu tư về sự việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trở nên hiện đại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, bổ sung mới nhiều khu công nghiệp: Khu công nghiệp Yên Lư với diện tích 377 ha tại các xã Yên Lư và Nham Sơn, huyện Yên Dũng; khu công nghiệp Yên Sơn – Bắc Lũng với diện tích 300 ha tại các xã Yên Sơn và Bắc Lũng, huyện Lục Nam; Khu công nghiệp Tân Hưng với diện tích 105,3 ha tại các xã Tân Hưng và Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

Mở rộng khu công nghiệp: Khu công nghiệp Quang Châu với diện tích tăng lên 90ha tại thị trấn Nếnh và các xã Quang Châu, Vân Trung, huyện Việt Yên; khu công nghiệp Hòa Phú với diện tích gia tăng 85ha tại các xã Mai Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa; Khu công nghiệp Việt Hàn với diện tích gia tăng 148ha tại các xã Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

UBND tỉnh Bắc Giang quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở Bất động sản tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước.

Đồng thời phải đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã đền bù giải phóng mặt bằng sang cách tân và phát triển đất khác; thực hiện công khai, minh bạch; không để xảy ra lúcếu nại, lúcếu kiện; các dự án chỉ được thực hiện sau khoản thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
60
Tags: