Rever Land – Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ra chọn lọc thu hồi và chấm dứt hiệu lực Công văn số 3823/Ủy ban nhân dân-VP ngày 25/6/2010 về dự án địa ốc địa ốc Bất động sản đầu tư xây dựng dựng Khu nhà ở sông Cây Khế tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

image 20210317162416 1

Được biết, thông tin này xuất phát từ đề nghị của Sở xây tại Công văn số 129/SXD-QLN ngày 12/1/2021 về sự đầu tư dự án cách tân và phát triển nhà ở thương mại với tên gọi chuẩn bị là Khu nhà ở Gò Găng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao doanh nghiệp cổ phần Đầu tư và cải cách và cách tân và cách tân và phát triển đô thị Gò Găng tự chịu trách nhiệm về các chi phí chuẩn bị đầu tư đưa đến (nếu có) liên quan đến dự án Khu nhà ở Gò Găng.

Giao Sở xây dựng căn cứ Luật Nhà ở thực hiện trình tự, thủ tục bổ sung khu đất 6,84 ha (kèm theo sơ đồ vị trí khu đất) dự án Khu nhà ở Gò Găng vào danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại năm 2021 và định hướng đến năm 2030 theo quy định.

Giao Sở có kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở thi công, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và các cơ quan có liên quan căn cứ Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các quy tắc khác có liên quan để chỉ dẫn doanh nghiệp Gò Găng thực hiện trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư theo quy định.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu căn cứ quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2019 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng đang được triển khai thực hiện để hướng dẫn Công ty Gò Găng nghiên cứu kỹ, thực hiện lập tổng mặt bằng của khu đất cho thích hợp đề nghị.

Đề nghị Công ty Gò Găng chủ động liên hệ với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu để đã đi vào hoạt động các thủ tục theo quy định. Đồng thời tổ chức nghiên cứu kỹ, lập phương án mặt bằng với các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng khu đất thích hợp với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng đang được thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 và mục tiêu, định hướng phát triển nhà ở của địa phương.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.