Dragon Pearl Long An

Đất nền long an dẫn đầu giá và nguồn cung toàn thị trường

Đất nền Long An dẫn đầu giá và nguồn cung toàn thị trường

04/04/2022 by Nguyễn Lâm
Theo báo cáo thị trường đất nền phía Nam năm 2021 của DKRA Vietnam, Long An và Đồng Nai là 2 tỉnh...
Tải thêm ...
Tags: