Quảng Ninh: Bổ sung quy hoạch khu kinh tế sát biển hơn 13.300ha

26/05/2020 by Rever Land
post

Rever Land – Khu kinh tế sát biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có quy mô 13.303ha được Thủ tướng phê duyệt bổ sung vào quy hoạch cải cách và cách tân và cải tiến và phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam trong năm 2020.

Quảng ninh: bổ sung quy hoạch khu kinh tế sát biển hơn 13. 300ha

UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu kinh tế; bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước và pháp luật liên quan; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong các bước tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp, lựa chọn lĩnh vực và nhà đầu tư để lôi kéo đầu tư hợp lý cho các khu chức năng trong khu kinh tế.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
Tags: