Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất hoàn thiện quy định về trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất. .

Moi truong hop bat kha khang anh huong den tien 1

Hình minh họa

Theo Bộ Thương mại và Môi trường, khoản 1 Điều 15 quy định về trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ của người sử dụng đất, ngoài trường hợp do chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh, thiên tai, thảm họa môi trường. các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều địa phương khiếu nại chưa rõ trường hợp nào khác và ai sẽ là người đề xuất.

Để giải quyết vấn đề này, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đề xuất trường hợp bất khả kháng phải là trường hợp không phải do lỗi của người sử dụng. sử dụng đất, đồng thời giao trách nhiệm cho UBND tỉnh trong việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai bao gồm: ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, môi trường. thiên tai; Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh.

Các trường hợp bất khả kháng khác không do lỗi của người sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Dự thảo cũng đề xuất quy định rõ thời gian bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện bất khả kháng thì không được tính thời gian gia hạn 24 tháng và không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian này.

Bên cạnh đó, quy định cụ thể hơn về việc gia hạn thêm 24 tháng đối với trường hợp chậm sử dụng đất; đồng thời bổ sung quy định đối với trường hợp chậm bàn giao đất trên thực địa thì thời gian chậm bàn giao đất không được tính vào thời gian tiến độ phải hoàn thành đầu tư xây dựng dự án.

Thời gian bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện bất khả kháng không được gia hạn 24 tháng và không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho thời gian này.

Về thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất được quy định: Trường hợp dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ thời điểm nhận bàn giao đất tại thực địa, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng kể từ tháng thứ 13 kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Trường hợp dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao đất trên thực địa mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư, xây dựng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư đã được phê duyệt. Nếu được chấp thuận thì thời điểm tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng thứ 25, kể từ khi phải hoàn thành các hạng mục đầu tư, xây dựng theo đúng tiến độ.

Trường hợp chậm bàn giao đất trên thực địa thì thời gian chậm bàn giao đất không được tính vào thời hạn hoàn thành đầu tư xây dựng dự án.

Trường hợp dự án được giao đất, cho thuê đất theo tiến độ thì được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với từng phần diện tích đất đó; thời điểm được tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng trên diện tích đất đó.

Nếu chưa đến thời điểm thanh tra, kiểm tra mà hành vi không sử dụng đất trên 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất trên 24 tháng thì tính thời gian 24 tháng. được tính gia hạn sử dụng đất. kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn.

Quyết định gia hạn sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết luận thanh tra nếu người sử dụng đất có yêu cầu bằng văn bản;

Người sử dụng đất chưa sử dụng đất trên 12 tháng hoặc chậm sử dụng đất trên 24 tháng có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất. Cho thuê đất để xem xét quyết định gia hạn.

Trường hợp sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có văn bản xác định hành vi vi phạm mà người sử dụng đất không có văn bản đề nghị gia hạn thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định thu hồi đất. . thu hồi đất theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.