Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành công văn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến sự không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

lam dong khan truong ra soat tat ca cac quy hoach da duyet

Nội dung công văn nêu rõ, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện, TP khẩn trương thực hiện công tác rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện những khu vực, nội dung không đồng bộ, chưa phù hợp và bất hợp lý giữa các quy hoạch. Qua đó, lựa chọn nội dung phù hợp nhất làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch đã được duyệt đảm bảo tuân thủ, đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND các huyện, TP tổ chức triển khai lập đầy đủ tất cả các cấp độ quy hoạch (quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) theo quy định. Với những khu vực mà địa phương định hướng, dự kiến mở rộng không gian phát triển đô thị hoặc đề xuất hình thành khu đô thị mới, khu dân cư mới cần đảm bảo đúng quy định và phù hợp với quy hoạch cấp trên. Với những quy hoạch xây dựng đã hết thời kỳ quy hoạch phải tiến hành lập lại quy hoạch theo đúng quy định.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch (tổng thể hoặc cục bộ) các đồ án đã đến kỳ điều chỉnh hoặc các đồ án đã hết thời kỳ quy hoạch. Mặt khác, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác quản lý, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và toàn tỉnh.

Sở Xây dựng căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản để hướng dẫn các địa phương về xác định dự án kinh doanh bất động sản đối với các trường hợp phân lô, tách thửa trên địa bàn.

UBND các huyện, TP có trách nhiệm giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị (đặc biệt tại khu vực nông thôn), khu vực đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã hết thời kỳ quy hoạch thì điều kiện để xem xét giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất là phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt.

Lam Giang (TH)

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.