Kiến nghị nới lỏng trái phiếu cty Bất động sản

01/04/2020 by Rever Land
post


Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đưa ra kiến nghị liên quan đến nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu công ty.

Bàn tay đang đếm tiền
HoREA kiến nghị tạm thời không siết trái phiếu công ty Bất động sản

HoREA cho rằng, nghị định 163 đã tạo sự cải tiến và cải cách và phát triển mạnh cho thị trường trái phiếu cty trong năm 2019 và tiên đoán năm 2020 sẽ phát triển mạnh Bên cạnh đó. Nghị định này tạo hành lang pháp lý để thị trường minh bạch, lành mạnh hơn, phát triển thành nguồn cung ứng vốn đầu tư trung và dài hạn cho cty, gồm cả công ty Bất động sản.

tuy vậy, thị trường địa ốc nhưng vẫn còn đấy những vướng mắc như: Thị trường vốn chưa phát triển đầy đủ; bank Nhà nước hạn chế tín dụng vào BĐS; chưa có nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường; nhiều công ty bị đọng vốn do vướng mắc ở thủ tục đầu tư xây dựng; nguồn cung sụt giảm…

Do đó, Horea đề nghị thời điểm hiện tại chỉ nên tập trung xây các quy định pháp luật thay cho vì siết trái phiếu cty BĐS. Theo Hiệp hội, chưa cần thiết quy tắc về dư nợ trái phiếu cty phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bởi tính trong 11 tháng đầu năm 2019, trong 177 cty phát hành trái phiếu chỉ có 28 công ty (chỉ chỉ chỉ chiếm 15,8%) có giá trị phát hành trái phiếu trên 3 lần vốn chủ sở hữu; có đến 149 doanh nghiệp (chiếm 84,2%) có giá trị phát hành trái phiếu dưới 3 lần vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Horea cũng kiến nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 đợt 1 năm và không cần chuẩn mực 2 đợt phát hành trong năm phải cách nhau tối thiểu 6 tháng. Bởi doanh nghiệp lớn thường có nhiều dự án nhà ở cần huy động vốn trái phiếu.

Thống kê cho biết thêm, số doanh nghiệp phát hành trái phiếu thời kỳ này là hơn 210 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 297.000 tỷ đồng. Trong dó, doanh nghiệp BĐS chiếm dao động 38% với tổng giá trị 106.500 tỷ đồng, lãi suất bình quân là 10,3%/năm, kỳ hạn bình quân 3,7 năm. Một số doanh nghiệp đưa ra mức lãi suất 12-14%/năm.

Khánh Trang

Nguồn: https://batdongsan.com.vn/tai-chinh-chung-khoan-bat-dong-san/kien-nghi-noi-long-trai-phieu-doanh-nghiep-bat-dong-san-ar103509

Chia sẻ:
Tags: