Đưa hộ kinh doanh ra khỏi luật Luật doanh nghiệp sửa đổi

17/06/2020 by Rever Land
post

Rever Land – Sáng nay (17/6), tại hội trường, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật công ty (sửa đổi).

Đưa hộ kinh doanh ra khỏi luật luật doanh nghiệp sửa đổi

Trong phiên biểu quyết về Luật cty (sửa đổi), có 438/457 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua, tương đồng tỷ lệ tán thành 90,68%.

Luật công ty (sửa đổi) có 10 chương và 219 điều, chuẩn mực việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của công ty, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và cty tư nhân; quy định về nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), chính thức không đưa hộ kinh doanh vào luật này. Đồng thời, để bảo đảm tính liên tiếp cho đến lúc ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh, cần thiết giao Chính phủ chỉ dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày một/1/2021.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
Tags: