Tháng 6 năm 2022, nhiều chính sách mới về bất động sản có hiệu lực. Như sau:

1. Hà Nội bổ sung một số nội dung thực hiện đối với các dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng

Kể từ ngày 4/6/2022, Quyết định 22/2022 / QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bổ sung một số nội dung thực hiện đối với các dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Như sau:

Thứ nhất, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ thửa đất được tách thửa thành dự án độc lập thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014. (sửa đổi, bổ sung năm 2020) phải đảm bảo các nội dung sau:

– Các lô đất phải liền nhau, không bị chia cắt; có vị trí ít nhất 01 mặt giáp đường hiện hữu, hoặc tuyến đường quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Kích thước các cạnh của thửa đất từ ​​10m trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 20m trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp).

– Có diện tích ngoài chỉ giới đường đỏ từ 200m2 trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 400m2 trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) và chiếm từ 10% trở lên diện tích đất ở. để thực hiện dự án.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, đề xuất phương án quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất theo quy định.

Thứ hai, trường hợp đất không đủ điều kiện tách thửa thành dự án độc lập theo quy định nêu trên thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). . năm 2020).

Chinh sach bat dong san noi bat co hieu luc 1

Đọc thêm: Hà Nội sẽ tăng cường quản lý thuế chuyển nhượng bất động sản

2. Diện tích đất ở tái định cư khi thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ tại Hải Phòng

Quyết định 24/2022 / QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hải Phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định 47 / 2014 / NĐ-CP được giao đất ở để tái định cư với hạn mức như sau:

– Đối với các quận: Diện tích tối thiểu là 40,0 m2.

– Đối với các quận: Diện tích tối thiểu 60,0 m2.

– Diện tích tối đa không vượt quá hạn mức giao đất ở mới tại địa phương.

3. Hòa Bình quy định các trường hợp hủy bỏ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Kể từ ngày 01/6/2022, quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 14/2022 / QĐ-UBND sẽ bắt đầu thực hiện. hiệu quả.

Theo đó, quy định các trường hợp hủy bỏ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cụ thể như sau:

– Hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền theo thông báo của cơ quan thuế thì cơ quan thuế thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. hãng. nhà trường lập hồ sơ hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thuế thông báo người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ, cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt. có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Đọc thêm: Hòa Bình đấu giá hơn 475ha đất vào năm 2022

4. Bến Tre sửa đổi quy định về hạn mức giao đất

Theo đó, hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 34/2014 / QĐ-UBND ngày 19/12/2014 không áp dụng đối với trường hợp giao đất ở trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch và trường hợp giao đất ở. đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Nội dung trên được quy định cụ thể tại Quyết định 22/2022 / QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 01/6/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xem thêm: Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.