Cẩm nang nhà đất – Thời hạn sang tên sổ đỏ khi mua bán đất là bao lâu? theo Tham vấn bởi Luật sư  Phạm Thanh Hữu, Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt tại thư viện pháp luật Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thời hạn sang tên sổ đỏ khi mua bán đất là bao lâu? – Minh Hải (Trà Vinh)

Thời hạn sang tên sổ đỏ khi mua bán đất là bao lâu?

Thời hạn sang tên sổ đỏ khi mua bán đất là bao lâu? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, giải đáp như sau:

1.Sang tên sổ đỏ khi mua bán đất phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai

Theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định việc đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

– Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

– Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

– Chuyển mục đích sử dụng đất;

– Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

– Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

– Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

– Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

– Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ;

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

– Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

– Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Như vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sang tên sổ đỏ) thì phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai.

2. Thời hạn sang tên sổ đỏ khi mua bán đất là bao lâu?

Theo khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động;

Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Như vậy, thời hạn sang tên sổ đỏ khi mua bán đất là không quá 30 ngày kể từ ký hợp đồng mua bán đất.

3. Mức phạt hành vi không đăng ký biến động đất đai khi sang tên sổ đỏ

Theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định.

Mức phạt trên áp dụng với cá nhân vi phạm, nếu tổ chức có hành vi tương tự thì phạt gấp đôi theo khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.